• Forside
  • AGF Nyheder
  • Budgetforlig 2024: Finansieringen af Kongelundens sideprojekter er udfordret

AGF’s nye stadion skal stå klar i 2026 (Grafisk illustration: Team Zaha Hadid)

Budgetforlig 2024: Finansieringen af Kongelundens sideprojekter er udfordret


| Jonas Roulund |

Det nye stadion i Kongelunden er finansieret, men der mangler stadig at komme styr på Sportens Hus samt det midlertidige stadion i Vejlby og det nye atletikstadion.

AGF’s kommende nye hjemmebane skal efter planen stå klar i efteråret 2026 og arbejdet med at nedrive det nuværende Ceres Park påbegyndes til december.

På rådhusets gange er der dog stadig en hel del spørgsmål, som politikerne skal finde svar på i den kommende tid.

Der mangler nemlig fortsat midler i budgettet til at finansiere sideprojekterne – Sportens Hus, nyt atletikstadion og det midlertidige stadion i Vejlby.

Kort over den nye Idrætsby, der indgår i planerne for Kongelunden.
Kort over Idrætsbyen i Kongelunden (Foto: Kongelundens Sekretariat)

50 millioner frigøres til Kongelunden

Byrådet har afsat 250 millioner kroner til projektet i Kongelunden, som skal bruges til alt andet end stadionbyggeriet – det være sig forslag om et naturcenter, grejbank, badebro, legeplads og etablering af tre hovedstier, herunder ’Kongeruten’, der skal være en gennemgående sti med adgang til og forbindelser mellem Kongelundens destinationer, mødesteder, legepladser og naturoplevelser.

I fredags blev politikerne dog enige om at frigøre 50 millioner, som var øremærket infrastruktur, så de kan benyttes til øvrige dele af Kongelundsprojektet:

– Der forestår en opgave i at samordne infrastrukturen i Kongelunden med de øvrige initiativer, hvorfor forligsparterne er enige om, at de 50 millioner kroner, der er afsat til infrastruktur, tillige kan anvendes til nogle af de øvrige initiativer, der er nævnt i Udviklingsplanen, kan man læse i budgetforliget side 18.

Herudover arbejdes der på at finde fondsstøtte til udviklingen af området.

Kort over hele området, som projekt Kongelunden dækker over.
Kort over hele Kongelunden (Foto: Kongelundens Sekretariat)

Udfordrende finansieringen af midlertidigt stadion

Mens det nye stadion bygges op i Kongelunden skal der spilles på et midlertidigt stadion, og her har Salling Fondene doneret 30 millioner kroner, mens AGF betaler et ukendt beløb.

Der mangler ifølge Budgetforliget 2024 cirka 30 millioner kroner for at løfte renoveringen af Vejlby Stadion, og her har Forligspartierne fundet pengene på følgende vis:

– Forligsparterne er enige om, at den forventede kommunale finansiering findes ved at udmønte 15 mio. kr. fra Innovationspuljen, der i 2025 og 2026 reduceres med 7,5 mio. kr. Yderligere 8,6 mio. kr. findes via arbejdet med bedre data. De resterende midler – 6,4 mio. kr. – udmøntes fra puljen til velfærdstilbud i lokalområder (samlokaliseringspuljen) i 2024 (5 mio. kr.) og 2025 (1,4 mio. kr.), fremgår det i budgetforliget side 21.

Sportens Hus og atletikstadion må leve i uvished

Som følge af nedlæggelsen af cyklebanen i Kongelunden skal der etableres et nyt “cykelankerpunkt” i Sportens Hus, som bliver placeret midt i Kongelunden. Herudover reserveres et område til velodrom. Her er 110 millioner ud af de i alt 250 millioner kroner afsat til det projekt, men ifølge Aarhus Stiftstidende slår pengene ikke til.

Derfor har Forligspartierne givet håndslag på, at man ser på finansieringen af disse projekter i det nye år:

– Forligsparterne er enige om at igangsætte udbudsprocessen for Sportens Hus og et nyt atletikstadion i efteråret 2023 med henblik på at fremlægge et endeligt oplæg til finansieringsmodel i forbindelse med Budget 2025, skriver de i budgetforliget 2024.

Der er således fortsat en række løse ender forbundet med det storstilede projekt.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 11. oktober.

Følgende parter i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på budgetaftalen: Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne samt Thure Hastrup uden for partierne. Kun Enhedslistens enlige medlem og Henrik Arens, uden for partierne, har valgt ikke at være med.

© KSDH.dk. Alle rettigheder forbeholdes.