Foto: Jonas Roulund

Blød jord kan forsinke stadionbyggeriet i fem måneder


| Jonas Roulund |

AGF’s nye stadion risikerer en forsinkelse på op til fem måneder på grund af blød jord omkring de historiske stadionhaller.

Aarhusianerne og AGF glæder sig til, at det nye stadion for enden af Stadion Allé står klar – men nu ser projektets tidsplan ud til at skride.

I en pressemeddelelse meddeler Kongelundens Sekretariat nemlig, at fundamentet under de historiske stadionhaller skal sikres – og at det er en mere tidskrævende manøvre end først antaget.

Det nye stadion i Kongelunden set fra tilskuerpladserne.
Foto: Kongelunden.dk

Ingeniørrådgiveren på projektet har nemlig i de seneste måneder foretaget undersøgelser af jordbunden, som viser sig blødere – og dermed mere usikker at bygge på, end man havde forventet. Løsningen er derfor, at fjerne de ikke-bæredygtige jordaflejringer, som Stadionhallerne står på.

– Der er tale om en velkendt, men tidskrævende manøvre, som derfor også i værste fald kan forsinke stadionbyggeriet i op til fem måneder. Projektet holdes fortsat inden for den fastsatte økonomiske ramme, skriver Kongelundens Sekretariat således.

– Det havde vi helst været foruden

Hos Borgmester, Jacob Bundsgaard, vækker nyheden selvsagt ærgrelse.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over en eventuel forsinkelse af projektet, det havde vi helst været foruden. Men i det perspektiv, at vi kan fremtidssikre den markante røde bygning Stadionhallerne med stor kulturhistorisk værdi for vores by og det fantastiske stadion, vi lige nu skriver ny historie ved at opføre, så er det den eneste ansvarlige vej at gå, siger Bundsgaard, der er formand for projektets styregruppe.

Ceres Park set fra Stadion Allé (Foto: Jonas Roulund)

Trods udfordringerne med de ustabile jordaflejringer, så er planen fortsat, at stadion kan tages i brug i løbet af 2026.

© KSDH.dk. Alle rettigheder forbeholdes.