foto: Jesper Zacho

Halvårsrapport: AGF præsenterer underskud på 4 mio. kr.

Dårligere sportslige resultater end forventet, og en trænerfyring af Glen Riddersholm, har kostet dyrt for AGF, som i dag kunne præsentere et halvårligt underskud på små fire millioner kroner.

Halvårsrapporten fra AGF A/S viste et underskud på 3,9 mio. kr. for perioden fra d. 1. juli til d. 31. december 2017.

Selv om resultatet er indenfor det forventede, er det alligevel et skuffende regnskab som i høj grad skyldes de manglende resultater på fodboldbanen. Også en nedgang i transferindtægter og et omkostningsfuldt trænerskifte fra Glen Riddersholm til David Nielsen, har kostet på pengebeholdningen i klubben.

 

Jacob Nielsen: - Vækst på sponsorsiden

Generelt tyder meget dog på, at Jacob Nielsen omsider har fået nogenlunde styr på AGFs økonomi, som ellers i mange år har været i miserabel forfatning. Omsætningen i selskabet AGF A/S steg fra 54.6 mio. kr. til 58,3 mio. kr, hvilket primært skyldtes øgede sponsorindtægter.

"På mange områder følger selskabets udvikling i regnskabsperioden den plan, vi har lagt. Vi oplever fortsat en vækst på sponsorsiden, vi har fremgang i tilskuertallet og vores eventafdeling bidrager også positivt til økonomien", sagde AGF Jacob Nielsen i forbindelse med regnskabets offentliggørelse og fortsatte:

"Vi må dog samtidig konstatere, at vi sportsligt ikke har præsteret som forventet i den første halvdel af sæsonen, og det kan også aflæses i det økonomiske resultat. Vi er stadigvæk inden for rammen af vores forventninger, men det er i den lave ende, og vi har alle et stort arbejde, der skal gøres for at præstere bedre sportsligt i den resterende del af sæsonen."